Video Clip là một trong định dạng đa phương tiện phổ biến nhất trên thế giới. Ví dụ, trang web video của Google video.google.com là tài sản tìm kiếm video lớn nhất trên Web. Một trong những cách tốt nhất để cải thiện trang web của bạn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm video là để đảm bảo rằng Google biết về tất cả các nội dung video phong phú trong website của bạn.

>>> Thuật ngữ Link juice? Link juice là gì?
>>> Hướng dẫn sử dụng Google Disavow Tool chặn các liên kết xấu
>>> Google có lắng nghe bạn nói không?
>>> Danh sách các cách xây dựng backlink không nên làm


Hướng dẫn tạo một Sơ đồ trang web Video (Video Sitemaps).

Lưu ý: Mỗi Sơ đồ trang web hoặc file nguồn cấp dữ liệu mRSS mà bạn cung cấp phải có kích thước nhỏ hơn 10MB khi chưa được nén , và có thể chứa không quá 50.000 mục video. Nếu tập tin của bạn không nén lớn hơn 10MB , hoặc bạn có nhiều hơn 50.000 video, bạn có thể gửi nhiều Sitemaps và một tập tin chỉ mục Sơ đồ trang web .
  • Nội dung video bao gồm các trang web có mã nhúng video, URL để chơi cho video, hoặc URL của nội dung video lưu trữ trên trang web của bạn . Nếu Google không thể phát hiện ra nội dung video tại các URL mà bạn cung cấp , các hồ sơ này sẽ bị bỏ qua bởi Googlebot 

  • Mỗi mục URL phải có các thông tin sau
  1. Tiêu đề
  2. Mô tả
  3. Play URL
  4. Hình thu nhỏ của URL
  5. Nguyên vị trí tập tin video và / hoặc URL chơi (SWF )
Tham khảo các tag được sử dụng trong Sitemaps Video:
TagYêu cầu?Mô tả
<loc>Bắt buộctag quy định cụ thể các trang đích (aka chơi trang, giới thiệu trang) cho video. Khi người dùng nhấp vào một kết quả video trên trang kết quả tìm kiếm, họ sẽ được gửi đến trang đích này . Phải là một URL duy nhất .
<video:video>Bắt buộc
<video:content_loc>Bắt buộcÍt nhất một trong <video:player_loc> và<video:content_loc> là bắt buộc. Điều này nên được một mpg, . mpeg, . . mp4, . M4V , . mov, . wmv, . asf , . avi, . ra , . ram, . rm, flv, . hoặc tập tin định dạng video khác, và có thể được bỏ qua nếu <video:player_loc>được quy định . Tuy nhiên, do nhu cầu của Google để có thể kiểm tra xem đối tượng Flash thực sự là một cầu thủ cho video ( như trái ngược với một số sử dụng khác của Flash, ví dụ như trò chơi và hình ảnh động ), nó rất hữu ích để cung cấp cho cả hai.
thực hành tốt nhất :Giúp đảm bảo rằng Googlebot truy cập chỉ nội dung của bạn bằng cách sử dụng đảo ngược tra cứu DNS.
<video:player_loc>Bắt buộcÍt nhất một trong <video:player_loc> và<video:content_loc> là bắt buộc. Một URL trỏ đến một máy nghe nhạc Flash cho một riêng video. Nói chung , đây là thông tin trong src phần tử của một <embed> từ khóa và không nên giống như nội dung của <loc> tag. Vì mỗi video là xác định duy nhất bởi URL nội dung của nó ( vị trí của tập tin video thực sự) hoặc, nếu một URL nội dung là không có, một cầu thủ URL ( một URL trỏ đến một cầu thủ cho video ), bạn phải có một trong hai<video:player_loc> hoặc <video:content_loc> thẻ . Nếu các thẻ bị bỏ qua và chúng tôi không thể tìm thấy thông tin này, chúng tôi sẽ không thể lập chỉ mục video của bạn.
Các thuộc tính cần thiết allow_embed xác định liệu Google có thể nhúng các video trong các kết quả tìm kiếm. giá trị được phép Vâng hoặc Không.
Các thuộc tính tùy chọn autoplay có một chuỗi người dùng định nghĩa ( trong ví dụ trên , ap = 1 ) rằng Google có thể nối thêm (nếu phù hợp ) cho flashvars tham số để cho phép autoplay của video. Ví dụ : <embed src="http://www.example.com/videoplayer.swf?video=123" autoplay="ap=1"/>.
Ví dụ:
Youtube : http://www.youtube.com/swf/l.swf?swf=http 3A % / / s.ytimg.com/yt/swf/cps-vfl87635.swf & video_id = v65Ud3VqChY
Dailymotion : http://www.dailymotion.com/swf/x1o2g
thực hành tốt nhất :Giúp đảm bảo rằng Googlebot truy cập chỉ nội dung của bạn bằng cách sử dụng đảo ngược tra cứu DNS.
<video:thumbnail_loc>Bắt buộcMột URL trỏ vào URL cho các tập tin hình ảnh video hình thu nhỏ. Chúng tôi có thể chấp nhận hầu hết các kích thước hình ảnh / loại , nhưng khuyên bạn nên ngón tay cái của bạn ít nhất 120x90 pixel jpg, . . png , hoặc. định dạng gif .
<video:title>Bắt buộcTiêu đề của video. Giới hạn trong 100 ký tự.
<video:description>Bắt buộcCác mô tả của video. Mô tả dài hơn 2.048 nhân vật sẽ được rút ngắn .
<video:rating>Tùy chọnCác đánh giá của video. Giá trị phải được phao số trong khoảng 0,0-5,0 .
<video:view_count>Tùy chọnSố lần video được xem .
<video:publication_date>Tùy chọnCác ngày video đã được xuất bản lần đầu , trong W3C định dạng. giá trị được chấp nhận là ngày hoàn thành (YYYY - MM -DD) và ngày hoàn thành cộng thêm giờ, phút và giây , và múi giờ (YYYY - MM- DDThh : mm : ss + TZD) . Ví dụ, 2.007-07 - 16T19 : 20:30 +08:00.
<video:expiration_date>Được giới thiệu khi áp dụngNgày sau đó video sẽ không còn có sẵn, trong W3C định dạng. giá trị được chấp nhận là ngày hoàn thành (YYYY - MM -DD) và ngày hoàn thành cộng thêm giờ, phút và giây , và múi giờ (YYYY - MM- DDThh : mm : ss + TZD) . Ví dụ,2.007-07 - 16T19 : 20:30 +08:00. Không cung cấp thông tin này nếu video của bạn không hết hạn.
<video:tag>Tùy chọnMột thẻ liên kết với video. Tags thường được mô tả rất ngắn của khái niệm chính liên kết với một video hoặc phần nội dung. Một video duy nhất có thể có nhiều thẻ , mặc dù nó có thể thuộc về chỉ có một thể loại . Ví dụ, một video về thực phẩm nướng có thể nằm trong thể loại Grilling , nhưng có thể được gắn thẻ " bít tết "," thịt "," mùa hè " , và " ngoài trời " . Tạo mới <video:tag> yếu tố cho mỗi thẻ liên kết với một video . Một tối đa là 32 thẻ cho phép.
<video:category>Tùy chọnCác thể loại của video . Ví dụ, nấu ăn. Giá trị nên là một chuỗi không dài quá 256 ký tự. Nói chung, danh mục có nhóm rộng của các nội dung theo chủ đề . Thông thường, một đoạn video sẽ thuộc về một thể loại duy nhất. Ví dụ, một trang web về nấu ăn có thể có loại cho hun nóng, bánh ngọt , và Grilling .
<video:family_friendly>Tùy chọnKhông nếu video nên có sẵn chỉ cho người dùng với SafeSearch đã bị tắt .
<video:duration>Khuyến khích mạnh mẽThời hạn của video trong vài giây. Giá trị phải được giữa0 và 28800 ( 8 giờ). ký tự chữ số không là không được phép .
<video:restriction>Tùy chọnMột danh sách các quốc gia mà đoạn video có thể hoặc không được phát, trong không gian giới hạn ISO 3166 định dạng. Các thuộc tính cần thiết " quan hệ " quy định cụ thể cho dù đoạn video được hạn chế hoặc cho phép các quốc gia quy định . giá trị được phép cho phép hoặctừ chối. Chỉ có một <video:restriction> từ khóa có thể xuất hiện cho mỗi video . Nếu không có<video:restriction> tag, người ta cho rằng đoạn video có thể chơi được ở tất cả các vùng lãnh thổ.

Ít nhất, các thông tin video bạn thêm vào một Sơ đồ trang web phải bao gồm một liên kết đến một trang đích cho một video cũng như một số thông tin yêu cầu thiết yếu cho chỉ mục video. Trong khi một số phần tử là tùy chọn , họ cung cấp siêu dữ liệu hữu ích mà có thể cải thiện khả năng của chúng tôi để bao gồm các video của bạn trong kết quả tìm kiếm. Google có thể sử dụng văn bản có sẵn trên trang video của bạn chứ không phải là văn bản mà bạn cung cấp trong Sơ đồ trang web , nếu điều này là khác nhau.

Khi bạn đã tạo Sơ đồ trang web của bạn , bạn có gửi lên cho Google bằng cách sử dụng Webmaster Tools. Google không đảm bảo rằng tất cả các video có trong Sơ đồ trang web sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của chúng tôi, hoặc là chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các thông tin video có trong Sơ đồ trang web của bạn.

Đây là mẫu của một mục nhập Sơ đồ trang web cho một trang bao gồm video.

xmlns urlset < = " http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 "        xmlns : video = " http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1 ">   <url>     <loc> http://www.example.com/videos/some_video_landing_page.html </ loc >     <video:video>       < http://www.example.com/video123.flv <video:content_loc> / video : content_loc >       allow_embed="yes" <video:player_loc autoplay="ap=1"> http://www.example.com/videoplayer.swf?video=123 < / video :> player_loc       <video:thumbnail_loc> http://www.example.com/thumbs/123.jpg < / video : thumbnail_loc >       <video:title> Grilling steaks cho < mùa hè / video : title>       <video:description> Alkis cho b?n th?y làm th? nào d? có du?c hoàn toàn th?c hi?n steaks m?i l?n < / video :> mô t?       <video:rating> 4,2 < / video :> Ðánh giá       <video:view_count> 12.345 < / video : view_count >       <video:publication_date> 2.007-11 - 05T19 : 20:30 +08:00 < / video : publication_date >       <video:expiration_date> 2.009-11 - 05T19 : 20:30 +08:00 < / video : expiration_date >       <video:tag> steak < / video :> tag       <video:tag> th?t < / video :> tag       <video:tag> mùa hè < / video :> tag       <video:category> Grilling < / video :> th? lo?i       <video:family_friendly> yes < / video : family_friendly >       <video:duration> 600 < / video :> th?i gian       <video:restriction relationship="allow"> IE GB M? CA < / video :> h?n ch?    < / video : video >< / url ></ urlset >


Nhãn:

Marketing

[Marketing][fbig1]

Khám Phá

[kham-pha][fbig2]

Mẹo Vặt

[Meo-vat][column2]

Công Nghệ

[Tech][hot]

Người đẹp và công nghệ

[Nguoi-dep-va-cong-nghe][gallery1]

Video

[video-quang-cao][video]

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

SEO Document. Được tạo bởi Blogger.